JM Hot News - шаблон joomla Окна

Live Channel Campus IPTV Training โทรเลย 08 5811 5039

Live Channel Campus IPTV / Class room Online / Smart Classroom /  Campus IP Television (IPTV)
การผลิตสื่อเพื่อการสอน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสดใหม่อยู่เสมอเพื่อให้นักเรียน และผู้ศึกษาได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ ดังนั้น ในการสอนทุกครั้งอาจารย์ผู้สอนจึงได้ทำการเตรียมการสอนอย่างดี โดยใช้สื่อประเภทต่างๆในห้องเรียนเพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้


ดังนั้นเพื่อการสอนนั้นสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่อยู่ในห้องเรียน Online ได้นั้น เราจึงจัดเตรียมอุปกรณ์และระบบเพื่อใช้บันทึกการสอน และนำมาใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน Online และทำให้ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้หลายครั้ง เกิดผลดีโดยตรงกับนักเรียนและอาจารย์ด้วย

นอกจากนี้การนำระบบเรียน Online มาใช้แล้วนั้น มหาวิทยาลัยและสถานศึกษา สามารถขยายขอบเขตการเรียน ให้ออกไปยังทั่วทั้งประเทศโดยใช้ Internet เป็นสื่อกลาง ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียนผ่านอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆอาธิ Tablet หรือ Smart Phone เป็นต้น

สามารถใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นการให้บริการช่องรายการเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ให้บุคลกรภายในและภายนอกได้รับทราบ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ให้กับทางสถาบัน และ สามารถนำไปใช้สร้างเสริมทักษะในการผลิตรายการ การออกอากาศ โดยหน่วยงานประชาสัมพันธ์หรือใช้เป็นสื่อการสอนให้กับคณะสื่อสารมวลชน หรือคณะอื่นๆ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการฝึกประสบการณ์จริงได้ด้วย

และความเป็นที่สุดของสถานศึกษา จำเป็นต้องงสามารถสร้างหลักสูตรปริญญา ออนไลน์ หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถสร้างวิชา และหลักสูตร เพื่อเก็บประมวลผลผู้เรียน เป็นช่วงเวลา พร้อมรับรองผลการเรียน Online ได้ ทำลายขีดจำกัดด้านเวลาและทำให้การศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

 

Live Channel Campus IPTV / Class room Online / Smart Classroom / Campus IP Television (IPTV)/บริการถ่ายทอดสดออนไลน์ | Streaming Training | รับถ่ายทอดสดผ่านมือถือ | รับทำ Satellite To Flash Streaming | รับวางระบบ Broadband TV Solution | รับทำ Internet TV | ถ่ายทอดดาวเทียมออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ |วิทยุออนไลน์ |รายการทีวีออนไลน์, Digital TV | HDvdo streaming | tv streaming | webcam streaming | tvonline | tv streaming online | media vdo | media streaming ถ่ายทอดสดออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | บริการทีวีออนไลน์ | ถ่ายทอดผ่านเน็ต | ทีวีบนเว็บ | เคเบิ้ลทีวีออนไลน์

Business News

loading...
loading...